Na tajemný Sněžník a k pramenům Moravy
Náročný výstup panenskou nespoutanou přírodou s jedinečnými scenériemi. Parkoviště Horní Morava, Tvarožné díry, Sněžná chata, pramen Moravy, vrchol Králického Sněžníku 1424 , chata Na Strašidlech, chata Pod vodopádem, Horní Morava. Trasa pro turisty, pokročilé běžkaře a cyklisty

Na sněžnickou podkovu
Středně náročné putování nejkrásnějšími místy, jaké může tento kraj nabídnout. Zbytky původního pralesa, rašeliniště s jezírky, divoké rokliny s horskými potoky, lovecké chaty i nádherné výhledy. Parkoviště Horní Morava, vrchol hřebene Selských vrchů 950, pod Babuší, vrchol Podbělky 1307, vrchol Sušiny 1321, pod Černou kupou, mokrý hřbet Stříbrnická 1207, Sedlo pod Sněžníkem, rokle Na Strašidlech, pod vrchol Malého Sněžníku, Hluboký důl, po úbočí hory Klepý Pod Klepáčem, Horní Morava. Trasa pro turisty, pokročilé běžkaře a horské cyklisty
 
Za Jeřábem a krásnými lesy
Vycházka za tichou lesní hudbou a panoramatickými výhledy. Vysoký Potok, Severomoravská chata, sv. Trojice, polesí Jeřáb, Zlatý Potok. Trasa i pro začínající turisty, horské cyklisty a běžkaře
 
Okolo Srázné k vodopádům Malé Moravy

Středně náročná členitá trasa po zalesněných hřebenech i romantickým údolím potoka s nezapomenutelnými výhledy. Vysoký Potok, Pod Valtbeřicemi, Vojtíškov, Pomocná, U čtyř rohů- o 26 m výš než vrchol Srázné 1074, Souš 1224 , pod Babuší, Sutě, Sklené, Malá Morava- kostel je barokní stavbou z r. 1689, rokoková socha před ním z r. 1771. Trasa je pro turisty a horské cyklisty.
 
Branná-půvabná brána
Procházka historií ke skalním velikánům
Historie Branné je spjata s hradem Kolštejn, na jeho zbytky navazuje střední zámek a renesanční dolní zámek. V sousedství stojí fojtství z roku 1600. Jednou z nejvýznamnějších severomoravských pozdně renesančních staveb je kostel archanděla Gabriela z roku 1604. Pasák- chráněná skupina skalních srubů a izolovaných skal nad Polomským potokem. Branná, Pasák, Přední Alojzov, Zadní Alojzov, hájovna Banjalika, Branná. Trasa i pro začínající turisty a horské cyklisty.

Nový hrad- dílo obrů a sídlo bílé paní
300 let stará lipová alej v Kopřivné nás zavede ke kostelu Nejsvětější trojice z r. 1753 s cennou barokní výzdobou. Nový hrad byl založen na přelomu 13. a 14. stol., zničen byl ve stol. 15 a nebyl znovu obnoven. Byl jedním z největších hradů, celková opevněná plocha měří 1,5 ha. Zříceniny Nového hradu představují vynikající ukázku středověkého pevnostního stavitelství. Lidé si mohutnost hradu vysvětlovali tím, že jej postavili obři. Váží se k němu legendy a v jeho rozvalinách prý bloudí přízrak bílé paní.  Hanušovice, Kopřivná, Pod Smrkem, Lužná, Hanušovice. Trasa i pro začínající turisty a horské cyklisty
 
Šerák a obří skály

Šerák je součástí přírodní rezervace Šerák- Keprník, z vrcholu je vynikající rozhled na Jesenicko, Rychlebské hory, Staroměstsko i Králický Sněžník. Obří skály (1082) 10-15 m vysoká skalní hradba a mrazové sruby ze svoru. Skalní blok je jakoby silou rozpůlený a podle pověstí to má na svědomí obr Amík, který prohrál sázku s obrem ze sousedství. Vražedný potok získal svůj název za třicetileté války. Ramzová, Čerňava- možno lanovkou, Šerák 1351, Obří skály, Vražedný potok, Ramzová.
Trasa i pro začínající turisty a pokročilé horské cyklisty.
 
Za světskými požitky i Panenkou Marií
Procházka s nádechem historie, nákupy i stylové restaurace.
Králíky, křížovou cestou na Mariánský kopec, po zelené zpět do Králík.
 
Za klenotem moravské renesance
Zámek Velké Losiny získal roku 1496 Jan starší ze Žerotína od krále Vladislava Jagelonského. V roce 1678 zde byly odstartovány pověstné čarodějnické procesy, inkviziční tribunál zde zasedal do roku 1692. Interiér zámku patří k nejpozoruhodnějším u nás. Zámecká obrazárna je přehlídkou vynikajících děl italského, vlámského a holandského malířství 17. a 18. stol. Žerotínská zbrojnice je jedinečným souborem pistolí a pušek od předních domácích a zahraničních výrobců. Zámecký park vznikl z původní barokní zahrady. V areálu papírny založené Žerotíny na sklonku 16. stol je papírenské muzeum. Je to nejstarší papírna s nepřerušeným provozem v Evropě, která dosud vyrábí papír původním postupem.
 
Lázně Velké Losiny
 byly založeny u sirných pramenů teplých 20-30st. První zmínka o lázeňské léčbě je z roku 1592. V letošním roce zahájí provoz Therme Losiny jedinečný termální park, který u nás nemá obdoby. Jako jediný u nás nabízí relaxační a regenerační vodní svět i bazény, napuštěné zdejší termální sirnou vodou . Lázně obklopuje park z roku 1861 s vzácnými stromy, porosty rododendronů a azalek.

Pivovarské muzeum Holba
seznámí Vás s vývojem pivovarnictví na Hanušovicku i ukázkou historických exponátů, nástrojů a zařízení. Můžete si prohlédnout oprávnění k vaření piva, které dokládají staré právovárečné listy na pergamenu i listy tovaryšské, Kromě vlastní výroby piva Vás expozice seznámí se surovinami, ze kterých se zlatavý mok vyrábí. Prohlídku můžete zakončit ochutnávkou v pivovarské restauraci Holba.

Letohrad
vznikl v roce 1950 sloučením obcí Kyšperk, která se jmenovala podle hradu o němž jsou první zmínky z roku 1308, v dnešní době z něj zbyl pouze terén porostlý vegetací a pouhým náznakem základů. Dále Orlice, Kunčice a Červená. V 17 století za pána Vitanovského z Vlčkovic se město rozrostlo. Dominantou města je zámek, který byl přistaven v letech 1680-1685 a kostel sv. Václava. Za návštěvu stiojí Městské muzeum a Muzeum řemesel, které bylo otevřeno roku 2000, je umístěno do areálu Nového dvora z roku 1750 a zahrnuje více než 50 ucelených expozic řemesel a živností z období 1850 - 1930.
 

Všechna práva vyhrazena (c) 2003 Zlatý potok